Welkom op de website van "Stichting De Cavaliers Helden", in de volksmond bekent als manege "de Vosberg".

 

Met trots kunnen we nu vertellen dat Hippisch Centrum De Vosberg is uitgegroeid tot een hippische accommodatie in het Peel en Maas gebied. Dankzij de renovatie en uitbreiding van onze kleine hal (deze was 40 x 20) krijgen onze ruiters bijna alle mogelijkheden voor het uitoefenen van hun hobby.

 

De nieuwe rijhal is uitgebreid van 40 x 20 naar 60 x 20.  Het dakwerk is uitgebreid met een lichtstraat, Ledverlichting, hoefslagkering bestaande uit kunststof planken en de  zand- bodem is vernieuwd zodat de ruiters en amazones nu kunnen profiteren van optimaal rijgenot.

 

Dankzij de financiële bijdrage van Gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg is Gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg een unieke accommodatie rijker waar alle disciplines en niveau op paardensport gebied van kunnen profiteren.

Ook andere verenigingen of organisaties kunnen voor evenementen ook profiteren van deze prachtige accommodatie.

 

"Stichting De Cavaliers Helden" stelt haar accommodatie ter beschikking voor dagelijkse training voor haar leden.

 

In de winterperiode, van oktober tot en met maart, is er iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur een oefenwedstrijd voor paarden. Gestart wordt met 80cm.

 

Vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur is vrij springen mogelijk tot 12.30 uur.

Voor de pony’s wordt regelmatig een oefenwedstrijd georganiseerd op vrijdagavond vanaf 19.00 uur (zie evenementen agenda)

 

Daarnaast kunnen ruitersport stallen ook de manege huren voor bepaalde uren in de week.

Voor meer info: Wim Ottenheim 06-12 23 02 25

 

De evenementen kalender wordt actueel bijgehouden..

 

Voor algemene informatie over verhuur van de accommodatie;

Jan Steeghs  06-51 42 39 72 of  mail: bestuur@cavaliershelden.nl

 

 

 

 

Welcome to the website of "Stichting De Cavaliers Helden", better known as Manege "de Vosberg".

 

With pride we can now tell that Hippisch Centrum De Vosberg has become an equestrian accommodation in the Peel and Maas area. Thanks to the renovation and expansion of our "small" hall (this was 40 x 20) our riders get almost all possibilities for practicing their hobby.

 

The new hall has been extended from 40 x 20 to 60 x 20. The roof has been extended with a light street, LED lighting, a barrier consisting of plastic planks and the sand bottom has been renewed so that the riders and amazones can now benefit from optimal driving pleasure.

 

Thanks to the financial contribution of the Municipality of Peel and Maas and the Province of Limburg. The municipality of Peel en Maas and the Province of Limburg have gained a unique accommodation that can benefit all disciplines and levels in equestrian sports.

Other associations or organizations can also benefit from this beautiful accommodation for events.

 

"Stichting De Cavaliers Helden" makes its accommodation available for daily training for its members.

 

In the winter period, from October to March, there is a practice match for horses every Tuesday evening from 7 pm.

Started with 80cm.

 

Friday morning from 8.30 am free jumping is possible until 1.30 pm.

For the ponies, a practice match is organized on Friday evenings from 7 pm (see events calendar)

 

Equestrian sports stables can also rent the drill hall for certain hours during the week.

For more info: Wim Ottenheim 06-12 23 02 25

 

 

 

 

Nieuws:

 

Let goed op de evenementenkalender

i.v.m. het Coronavirus

 
@ Wsfotodesign.nl